Inteligentní
domácnost
Elektroinstalační
práce
Zabezpečovací
systémy
Kamerové
systémy
Rádiodatové
systémy
Aplikovaná
elektrotechnika
O nás

Rádiodatové systémy

    Naše společnost už od roku 1995 spolupracuje s firmou SATEL, která se zabývá výrobou rádiodatových zařízení. Tyto radiomodemy jsou určené pro velký rozsah možných aplikací a to v rozsahu od datových přenosů až po systémy signálních relé.

    Uživatelé radiomodemů SATEL jsou průmyslové komplexy, státní organizace i soukromé osoby. Za dobu naší spolupráce jsme v České republice nainstalovali přes 700 radiomodemů a vybudovali desítky rádiodatových sítí.
kas.gif(55 kb)

Využití radiomodemů SATELLINE v průmyslu

    Využití radiomodemů pro řízení a monitorování v průmyslu má následující výhody:

 • odpadá nutnost budovat propojovací kabelové rozvody.
 • není zapotřebí vynakládat pravidelné částky za přenos dat telefonním operátorům.
 • vzniká možnost operativního postupu při přemístění výrobních zařízení, dispečinků a podobně.
 • rozšíření datové sítě je možno provést téměř okamžitě.
 • pomocný monitoring je možno provádět třeba i z vozidla, které se pohybuje v oblasti dosahu radiového signálu.

    O oprávněnosti uvedených názorů svědčí skutečnost, že v současné době je instalováno jen v České republice zhruba 700 komunikačních bodů osazených radiomodemy SATEL.

Nejčastější využití radiomodemů SATEL

    Námi dodávané radiomodemy se nejvíce využívají:

 • při řízení a monitorování velkých vodárenských sítí,
 • při řízení a monitorování sítí pro rozvod tepla ve městech,
 • při řízení procesů ve výrobě,
 • při řízení těžby hnědého uhlí v povrchových dolech
 • v zeměměřictví,
 • v meteorologických sítích pro přenos dat
  a v řadě dalších aplikací.